Opis architektoniczny budynków w Luboniu na ul. Poznańskiej

OPIS TECHNICZNY

Dla budowy kompleksu budynków mieszkalnych - jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Luboniu, przy ul. Poznańskiej 15-17.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji są budynki mieszkalne -  jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej posiadający niezależne lokale mieszkalne. Obiekt zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Projektowane zagospodarowanie działki

W centralnej części działki, na jej południowej granicy zlokalizowane zostaną projektowane budynki mieszkalne - jednorodzinne, do których od strony zachodniej i wschodniej przylegać będą tarasy ziemne. Na terenie działki wykonany zostanie system podjazdów i dojść o nawierzchni brukowej, a We frontowym  jej fragmencie urządzone zostaną miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Wjazd na teren działki przewidywany jest od strony zachodniej, z istniejącej drogi gminnej. Niezabudowane i nieutwardzone fragmenty działki zagospodarowane zostaną zielenią rekreacyjną i ozdobną.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Powierzchnia użytkowa - 4x90,44 m2=361,76 m2

w tym: parter - 4x45,15 m2 = 180,60 m2

piętro - 4x45,29 m2 = 181,16 m2

Forma obiektu

Budynki zaprojektowane zostały jako dwukondygnacyjne, niepodpiwniczone. Bryły obiektu są proste, zwarte, przykryte dachem płaskim.

Prace stanu surowego

Fundamenty

Ławy fundamentowe, żelbetowe, Beton konstrukcyjny C20/C25. Ławy wykonane zostały z podbetonu c8/c10 gr 1Ocm. Zbrojenie wykonano  wg rys. konstrukcyjnych.

Ściany

Ściany zewnętrzne od poziomu ław do wysokości izolacji poziomej murowane na grubość 25 cm z bloczków żwirobetonowych M-6 klasy 15MPa, powyżej izolacji murowane na grubość 25 cm z pustaków ceramicznych Termoton.

Wewnętrzne ściany konstrukcyjne - pustak ceramiczny Termoton murowane na grubość 19 cm. Ścianki działowe - pustak Solbet murowany na grubość 12 cm.

Nadproża

Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi – prefabrykowane, strunobetonowe Konbet.

Stropy, wieńce, podciągi, żebra rozdzielcze

Nad parterem domów zaprojektowano strop prefabrykowany, gęstożebrowy TERRIVA o ROZSTAWIE BELECZEK 60 CM UZUPEŁNIONY O wylewki Żelbetowe we fragmentach. Wieńce obeodowe i wewnętrzne - żelbetowe, monolityczne, betonowane łącznie ze  stropem. Podciągi żelbetowe, Żebra rozdzielcze-betonowane  łącznie ze stropem, beton konstrukcyjny C2O/25 (B25);

Schody wewnętrzne - żeltbetowe, monolityczne, wylewane na miejscu budowy;

Dach - konstrukcja dachu w oparciu o kratownice drewniane;

Stopnie zewnętrzne, betonowe, wykonane na zawibrowanej podsypce żwirowej.

Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe

 • W poziomie  posadzki parteru - 1x papa termozgrzewalna;
 • Na ławach fundamentowych - 1 x papa termozgrzewalna;
 • Na ścianach zewnętrznych ( poniżej poziomu terenu ) - smarowanie lepikiem (dysperbit) + papa termozgrzewalna;
 • W pomieszczeniach ,,mokrych'' - płynna izolacja przeciwwilgociowa na podłożu  betonowym - przed ułożeniem płytek ceramicznych.

Izolacja termiczna:

 • Na ścianach zewnętrznych - styropian EPS 70 gr. 15 cm,12 cm;
 • W posadzce parteru - styropian EPS 100 gr. 15 cm;
 • W konstrukcji dachu - wełna mineralna gr. 25 cm;
 • Pod stropem podcieni- styropian EPS 100 gr. 35 cm.

Izolacja akustyczna:

 • Na stropie parteru - styropian EPS 100 gr. 2cm;
 • Paroizolacja - folia paroizolacyjna montowana poniżej izolacji termicznej dachu;
 • Izolacja owado- i grzybobójcza - wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu;
 • zabezpieczone ciśnieniowo środkiem solnym np. Fobos.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna z profili  PCV, szklone szybami zespolonymi. Drzwi zewnętrzne z profili PCV.

Prace zewnętrzne

 • Tynki zewnętrzne - tynki cienkowarstwowe;
 • Parapety zewnętrzne - blacha tytanowo - cynkowa lub płytki klinkierowe.
 • Krycie dachu - papa.
 • Rynny, rury spustowe, opierzenia i obróbki blacharskie - blacha tytanowo - cynkowa 0,6 mm.

Prace wewnętrzne

Tynki wewnętrzne - na ścianach tynki gipsowe wykonane na mokro (nakładane mechaniczne), sufity parteru - tynkowane (jak - Ściany), sufity  poddasza - z płyt gipsowo-kartonowych montowanych na ruszcie stalowym, systemowym.

Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano - instalacyjnego

Obiekt wyposażony zostanie w instalację wodną, kanalizacyjną, gazową, ogrzewania, elektryczną.

Instalacja wodna w oparciu o projektowane przyłącze do istniejącej sieci wodociągowej.

Rozprowadzenie wody do poszczególnych odbiorników - przewodami  PE w warstwie posadzkowej parteru i pionami w bruzdach ściennych.

Odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna - z rur PCV ᴓ 50 mm, ᴓ 110 mm oraz ᴓ 1so w podsypce żwirowej parteru oraz prowadzonych w pionowych bruzdach ściennych.

Centralne  ogrzewanie i ciepła woda użytkowa w oparciu o gazowy kocioł kondensacyjny - 24 KW, z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej o poj. 12o l.

Kocioł zlokalizowany zostanie w pomieszczeniu  techniczno – gosp. , na piętrze budynku. Rozprowadzenie czynnika grzewczego (75°C - 55°C) przewodami polietylenowymi, układami na styropianie w warstwach posadzkowych oraz prowadzonymi w pionowych bruzdach ściennych.

Odbiorniki ciepła i montowane w poszczególnych pomieszczeniach. Zasilanie kotła C.O. w oparciu o przyłącze do istniejącej sieci gazowej.

Wewnętrzna instalacja elektryczna 230V (oświetleniowa oraz gniazd wtykowych) - rozprowadzenie przewodów podtynkowych YdYp 3x1,5 mm i YdYp 3x1mm - w oparciu o istniejące przyłącze energetyczne.

Odprowadzenie niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do sieci istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

  • 1

   Nowa inwestycja w Poznaniu

   Rozpoczęliśmy nową inwestycje w Poznaniu budowy kompleksu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

  • 2

   Budynki w zabudowie
   szeregowej

   Inwestycja budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej realizowana jest na ulicy Wejherowskiej w Poznaniu.

  • 3

   Idealne miejsce do mieszkania

   Teren inwestycji nowych budynków jednorodzinnych zlokalizowany niedaleko lasu, równocześnie znajdują się w bliskiej odległości od centrów handlowo-usługowych.

  • 4

   Nowoczesny projekt

   Nowoczesny projekt budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej składa się z dwupoziomowych mieszkań z ogródkiem.

  • 5

   Inwestycja w Poznaniu

   Budynki przy ul. Wejherowskiej w Poznaniu to znakomite połączenie dobrej lokalizacji, znakomitego projektu i przystępnej ceny.

 • Aktualna oferta
 • Nasze realizacje
Script logo
Script logo